O firmě

Obchodní společnost Dendera a.s. byla založena v roce 2004 jako česká akciová společnost. Všichni akcionáři společnosti byli a jsou dosud zaměstnanci této společnosti. Firma zpočátku působila pouze v oboru zpracování plechu řezáním laserem a CNC-ohýbáním. Cílovou skupinou zákazníků byly především menší výrobní subjekty s kusovou a malosériovou výrobou, které obtížně uspokojovaly své výrobní požadavky u větších dodavatelů komponentů z plechu.


Firma Dendera a.s. se velmi dynamicky rozvíjela ve zvoleném oboru a podle požadavků zákazníků navyšovala kapacity jak v oboru řezání laserem, tak i CNC-ohýbání. Zákazníci postupně přicházeli s novými podněty a požadavky na dokončování výrobků a tak se do výrobního procesu postupně zařazovaly technologie vrtání, vyhrubování a vystružování otvorů a výroba závitů. S narůstajícími požadavky na finalizaci výrobků bylo vybudováno pracoviště pro zpracování profilového materiálu a následně pak pracoviště pro svařování plechových i profilových komponentů do sestav. Logickým krokem pak byla nabídka dokončovacích operací povrchovými úpravami mokrým lakem, komaxitováním i všemi metodami zinkování. Do svařovaných sestav požadovali zákazníci i výrobu některých komponentů mechanickým obráběním, proto byla vybudována dvě pracoviště pro soustružení a frézování jednodušších dílů.


Do poloviny roku 2008 byla firma Dendera a.s. schopna nabízet kompletní výrobu jednoduchých dílů i svařovaných sestav, které byly připraveny pro možnost finální montáže u zákazníků do vyráběných strojů nebo zařízení. Při takovém nárůstu sortimentu i technologických pracovišť přestávaly stačit pronajaté výrobní prostory a tak v polovině roku 2008 zakoupila firma Dendera a.s. starý výrobní areál v obci Němčice u Boskovic, jehož počátky sahaly až do konce 19. století, s úmyslem provést kompletní rekonstrukci a přestěhování celé výroby do vlastních výrobních prostor.


Následná celosvětová finanční krize v druhé polovině roku 2008 a zvláště pak v roce 2009 těžce postihla výrobu ve firmě Dendera a.s. i změnila všechny časové plány. Velký pokles výroby byl, kromě jiného, způsoben takřka výhradní orientací firmy na český trh, který byl vlivem velmi otevřené české ekonomiky dramaticky postižen. Důsledným uplatňováním krizového managementu a úsporami ve všech oblastech byla tato epizoda v historii firmy úspěšně překonána.


Jedním z poučení z finanční krize a výrazným impulsem pro další vývoj firmy, byla změna výhradní orientace na český trh na trh celoevropský. Zákazníci začali být vyhledáváni v celé západní Evropě, na Slovensku, v Polsku i Maďarsku. Výsledkem těchto snah byl nárůst exportu výrobků firmy Dendera a.s. z 3% v roce 2007 až na současných 70% objemu výroby. Export probíhá v současné době do Švédska, Dánska, Holandska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Francie a Španělska.


Vzrůstající objem výroby i její ziskovost umožnila firmě Dendera a.s. vrátit se k myšlence rekonstrukce vlastního výrobního areálu. Na podporu tohoto projektu se podařilo získat i dotační titul z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky této významné podpoře se podařilo rekonstrukci areálu v roce 2014 zahájit. Na tuto rekonstrukci pak navazovala dostavba nové výrobní haly. Celý projekt byl úspěšně zakončen v polovině roku 2015, kdy se také podařilo provést náročný přesun celé výroby. V současné době disponuje firma Dendera a.s. výrobní plochou přes 2.500 m2, jako rezerva pro další rozvoj firmy pak může posloužit dalších 1.500 m2 výrobní plochy, kterou je možné dále rekonstruovat.


Společně s novými výrobními prostory se podařilo do výroby aplikovat další výrobní postupy umožňující výrobu stále komplexnějších a komplikovanějších výrobků, jako jsou díly řezané vodním paprskem, obráběné díly na CNC-strojích, rozšiřuje a zdokonaluje se svařování konstrukčních dílů a sestav.


V současné době je tedy firma Dendera a.s. schopna nabídnout kusovou, malosériovou a středně sériovou výrobu širokého spektra výrobků od jednoduchých dílů po složité svařované sestavy s obráběnými komponenty i mechanické obrábění svařených sestav. Všechny díly i sestavy mohou být opatřeny požadovanými povrchovými úpravami.

  • Česky
  • English
  • Deutsch
řezání laserem, CNC ohýbání, svařování, strojírenská výroba

Spolehlivý partner ve zpracování plechu

  • Tel.: 545 227 769
  • E-mail: dendera@dendera.cz
  • Adresa: Dendera a.s., Němčice 93, 679 51 Němčice u Boskovic
Dendera.cz používá soubory cookies za účelem sledování návštěvnosti stránek a systémové soubory cookies ke správnému chodu stránek. Více o těchto souborech se dočtete zde. Souhlasím s použitím cookies.