Podpora EU

Revitalizace areálu společnosti Dendera a.s.

Registrační číslo: 5.3 NM02/1287
Program: NEMOVITOSTI
Termín realizace: 06/2013 – 06/2015
Náplň: Společnost Dendera a.s., která se dlouhodobě zabývá výrobou složitých strojních komponent a skladovacích systémů, má v plánu rekonstruovat brownfield na adrese 679 51 Němčice jako svoji provozovnu a přesunout do areálu veškerou svoji výrobu z pronajatých prostor.

Realizace energetických úspor ve společnosti DENDERA a.s.

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011012
Program: Úspory energie – II. VÝZVA
Termín realizace: 06/2017 – 06/2020
Náplň: Společnost Dendera a.s., která se dlouhodobě zabývá výrobou složitých strojních komponent a skladovacích systémů, má v plánu dosáhnout významných energetických úspor cestou výměny zastaralé technologie za technologii novou, energeticky úspornější. Součástí projektu je i kompletní výměna osvětlení za svítidla s LED technologií.

Unikátní skladovací systém zbytkových plechů se softwarovou evidencí

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009772
Program: OPPIK Inovace – III. Výzva
Termín realizace: 3/2017 – 6/2019
Náplň: Společnost Dendera a.s., která se dlouhodobě zabývá výrobou složitých strojních komponent a skladovacích systémů, má v plánu zahájit výrobu unikátního skladovacího systému zbytkových plechů. Unikátnost systému vychází ze zcela nové koncepce, která využívá prvku konstrukce speciální vyvinuté skladovací kóje v kombinaci s navrženým softwarem k evidenci rozsáhlého počtu jednotek. Součástí projektu je také významná inovace procesu, spočívající ve změně technologie dělení materiálů.

Rekonstrukce nevyužívaného objektu a části areálu společnosti Dendera a.s.

Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/00017911
Program: OPPIK Nemovitosti – III. Výzva
Termín realizace: 5/2019 – 12/2022
Náplň: Společnost Dendera a.s., která se dlouhodobě zabývá výrobou složitých strojních komponent a skladovacích systémů, má v plánu rekonstruovat nevyužívané prostory areálu na adrese provozovny společnosti 679 51 Němčice 93 za účelem navýšení výrobních ploch.

 

Snížení energetické náročnosti provozovny Němčice – Dendera a.s.

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025768
Program: OPPIK Úspory energie VI. výzva
Termín realizace: 4/2021 – 6/2023
Náplň: Předmětem předkládaného projektu jsou energeticky úsporná opatření v provozovně společnosti Dendera a. s. v Němčicích. Konkrétně dojde k výměně osvětlovací soustavy v administrativní části objektu a výměně ohraňovacího lisu, jelikož CNC ohýbání plechů patří v současnosti mezi energeticky náročné výrobní procesy.

 

Rozšíření strojního a dopravního parku ve společnosti Dendera a.s.

Registrační číslo: 21/006/19210/564/120/000796
Program: PRV – MAS Moravský kras z.s. (Moravský kras jinak)
Termín realizace: 4/2021 – 6/2022
Hlavní cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Společnost Dendera a.s. je malým podnikem zaměřujícím se od svého založení na zpracování plechů, výrobu plechových komponent a menších technologických celků, které jsou následně využívány při kompletaci sofistikovaných strojních zařízení.

Předmětem realizace projektu je:

Náplň:                      Pořízení nového dodávkového vozidla kategorie N1, jenž umožní přepravu jak hotových výrobků, tak i polotovarů do nutných kooperací v požadovaných termínech bez toho, aniž by docházelo k prodlevám například z důvodu poruchy jako tomu bývalo u staršího vozu.

Pořízení nové zakružovačky plechů umožní ve výrobě odstranit dva největší problémy, a to mechanické poškozování dílů při zakružování a minimalizaci náběhové hrany.

Pořízení moderní gravírky, která nahradí stávající nevyhovující zařízení, umožní společnosti řešit popisování finálních produktů v požadované kvalitě a rychlosti.

 

 

 

 

Sledujte nás na sociálních sítích