Politika kvality

Naše obchodní společnost vznikla v roce 2004 jako česká akciová společnost.

Účelem existence obchodní společnosti Dendera a.s. je pomáhat řešit výrobní potřeby malých a středních firem v oblasti dodávek špičkových výrobků z plechu a v oblasti dodávek „chytrých“ skladovacích regálových systémů. Neméně důležitým účelem je i vytvoření dobrých pracovních a mzdových podmínek a spravedlivých vztahů uvnitř i vně společnosti.

Základním dlouhodobým cílem obchodní společnosti je zvýšení efektivity výroby prostřednictvím vyšší kvalifikace, nižší chybovosti a zrychlení všech procesů řízení pro dosažení vyšší prosperity nás všech.

Důležitým dlouhodobým cílem je pak přeměna naší společnosti z čistě zakázkového výrobce širokého spektra komponentů a sestav na významného partnera v oblasti dodávek regálových systémů.

1. Kvalita

Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem všech našich pracovníků. Uvědomujeme si, že kvalita a rychlost všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

2. Respektování zákazníka

S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Naše produkty dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.

3. Hospodárnost a efektivita

Přijímáme na všech úsecích společnosti taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

4. Spolupracovníci

Vážíme se tvořivých a profesionálně zdatných spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zvyšování spokojenosti našich spolupracovníků i zákazníků. U klíčových pracovníků podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce.

Politika kvality je ve společnosti vydána jako samostatný dokument a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci. Vedení společnosti se zavazuje k plnění požadavků a k neustálému zvyšování efektivity systému managementu kvality.

Sledujte nás na sociálních sítích